Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 Zakov Shinsoo 99 0
2 iOr1g1nal Jinno 99 0
3 Wizardair Jinno 99 0
4 FurienWar Jinno 99 0
5 DonGeavi Jinno 97 1481694165
6 g0gul3Tz Shinsoo 97 53746519
7 LockDown Chunjo 96 1291627660
8 Ts Jinno 96 748739346
9 Hefaistos11 Jinno 96 692968556
10 SQN Shinsoo 96 680447707
11 NavMaNn Chunjo 96 477559190
12 xGeavi Jinno 96 348802050
13 CercelusJRR Jinno 96 2269809
14 RupMuii69 Chunjo 95 949402144
15 Elijah Shinsoo 95 138191103
16 Breaker Jinno 94 1140812754
17 KILIMANJARO Jinno 93 194464799
18 Darian96 Shinsoo 93 52963291
19 Slade Jinno 92 587974857
20 Holyness Jinno 91 949190210