Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
61 PTM Jinno 78 138510142
62 iNaked Jinno 78 135526284
63 L17 Shinsoo 78 112963599
64 StarBro Jinno 78 41766873
65 Primaru Jinno 78 38650418
66 RACHETA Chunjo 78 33978596
67 PyCyU Shinsoo 78 30866575
68 Urus Chunjo 77 149338632
69 AlloGucci Jinno 77 147319009
70 Ste Jinno 77 133189590
71 XRP Jinno 77 116558165
72 99Beleaua Jinno 77 76099746
73 Talbot Jinno 77 70209243
74 Scottish Chunjo 77 67888360
75 radutt2 Shinsoo 77 56397883
76 QaTTa Shinsoo 77 52914099
77 kwn Shinsoo 77 49353849
78 Mpazos Jinno 77 35610525
79 Kazuki Shinsoo 77 30150917
80 Hayamoto Jinno 77 12197485